W czym mogę pomóc?

Gwarancje do przetargu? Odpowiedzialność cywilna firmy? Ubezpieczenie mienia na placu budowy lub majątku w biurze? Od 2010 roku pomagam przedsiębiorcom w wygrywaniu i realizowaniu kontraktów.

Specjalizuję się w gwarancjach ubezpieczeniowych, dzięki którym nie musisz „zamrażać” własnej gotówki w kaucjach wadialnych, należytego wykonania kontraktu, oraz zabezpieczeniach na rzecz rękojmi.

Czy masz jakiekolwiek pytania?

Zapraszam do kontaktu mailowego – info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl – napisz jakiej pomocy potrzebujesz, a odpowiedź uzyskasz niezwłocznie.

Blog

Ubezpieczenie do licencji transportowej

O ten produkt (o dość skomplikowanej nazwie:) ) pyta mnie wiele firm transportowych: Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przewoźników drogowych ubiegających się o wydanie zezwolenia lub licencji. Wszystkich zainteresowanych zparaszam do kontaktu mailowego: transport@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl

Gwarancja ubezpieczeniowa e-myto – od PZU

Gwarancja zabezpiecza wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przysługujące z tytułu pobierania opłat elektronicznych za użytkowanie niektórych typów infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe oraz autobusy. Usługa jest przeznaczona dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą – którymi będą głównie …

Polisa OC firmy powinna być opłacona w całości

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, przedsiębiorca, od którego w postępowaniu o zamówienie publiczne wymaga się opłaconej polisy OC, powinien mieć opłaconą polisę na cały jej okres; niedopuszczalne jest opłacanie jej w ratach, jeśli wszystkie raty nie zostały już zapłacone. Dwóch wykonawców nie uregulowało wszystkich rat na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Argumentowali, że w dniu złożenia wniosku …

Kontakt

Zachęcam do kontaktu mailowego. Możesz oczekiwać pierwszej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w standardowych godzinach pracy najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl